HAKKIMIZDA

Mİsyonumuz

Türk Milli Eğitiminin temel amaçları doğrultusunda eğitim ve öğretim hizmeti veren öğretmenlerimize dinlenme ve rahat çalışma ortamı sunmak Öğretmenlerimizin her türlü ihtiyaçlarına yetkimiz,olanağımız ve çalışma koşullarımız ölçüsünde yanıt vermek Mutlu bireylerin toplandığı ve eğitimcilerimizin gurur duyduğu kültür evi ortamını yaratmak milli değerleri kaybetmeden, evrensel düşünen çağdaş bireyler yetişmesi için çaba sarf eden eğitimcilerin buluştuğu çağdaş bir yuva ortamı sağlamak Çeşitli etkinliklere destek olmak ya da öncülük ederek katkıda bulunmak Ülke içi veya dışında sesimizi duyuracak, çalışmalar yapan eğitimcilerimize ( Kitap,Proje,Resim,Müzik vb.)kucak açmak,onlarla dayanışma içinde olmak Kurum olarak teknolojiden olanaklar ölçüsünde yararlanmak Öğretmenlerimizin,ailelerinin kendilerini huzur içinde hissedecekleri bir yuvada uygarlığın yapıcı birer ortağı olmaları için gerekli koşulları sunmak

Vİzyonumuz

Geleceğimizin teminatı olan çocukları yetiştiren değerli öğretmenlerimize sosyal kazanımlarını geliştirme imkanı tanımak. Öğretmenlerimizin sosyal, kültürel talep ve ihtiyaçlarını karşılayan bir öğretmenevi olmak Tüm eğitim camiasının gurur duyacağı bir kurum haline dönüşmek Eğitimcilerin sosyal,kültürel etkinliklerine destek veren bir öğretmenevi olmak Kurum olarak bilim ve teknolojinin tüm imkanlarından faydalanmak ve eğitimcilerin de bu imkanlardan faydalanacağı ortam hazırlamak